PLYNOVÝ RADIAČNÍ KONDENZAČNÍ TURBOKOTEL
Domů   |   Bližší informace o kotli   |   Jiné užitečné informace   |   Kontakt   |   Ceník   |   Dotazy

Ohřev teplé užitkové vody (TUV)

Kotel nemá v sobě zabudován zásobník teplé užitkové vody (TUV) a ani není určen pro průtokový ohřev TUV, ale lze výhodně použít pro nepřímý ohřev TUV v externím zásobníku (bojleru). To znamená, že v kotli ohřátá otopná voda ohřívá v bojleru TUV. K tomuto účelu je kotel vybaven elektronikou, která umožňuje řídit trojcestný směšovací ventil Honeywell. Ten přepíná dodávku otopné vody mezi bojlerem a radiátory. Zvlášť vhodné jsou bojlery o obsahu 80 až 200 l s velkou teplosměnnou plochou (např. celoplášťový ohřev), ale lze i použít s menší teplosměnnou plochou (s otopnou vložkou). Přípravu TUV je výhodné řešit rychloohřevem vody, kde ohřev TUV je nadřazen před vytápěním otopné soustavy.

Bližší informace a obrázky naleznete v sekci "Návod k obsluze, montáži a metodické pokyny k projektování".

(c) 2003 Jan Lenoch design, http://lenoch.wz.cz